Adli ve İdari Başvurular

 

PRALA ofisi Roman ve Roman olmayan dezavantajlı gruplara karşı vuku bulan istismar ve insan hakları ihlali vakalarında Türkiye’deki 6 noktada, Barolar, insan hakları merkezleri, Roman STK’ları, hukukçular ve yasal destek sağlayıcılar için katalizör görevi yapmıştır. Projenin sonunda toplam 15 hukukçu, 50 insan hakları savunucusu, 6 Baro, yaklaşık 100 Roman derneği, 6 gazeteci ve yaklaşık 40 kamu kurum temsilcisi Prala ağına katılmıştır.

Prala ofisinde haftalık ortalama 5 yüzyüze görüşme ve günlük ortalama 15 telefon görüşmesi gerçekleştirilerek hukuki danışmanlık hizmeti verilmiştir. Projenin sonunda Türkiye’nin 6 ana bölgesinde dezavantajlı gruplar içinde yaşayan yaklaşık olarak 20,000 Roman ve Roman olmayan kişiye erişilmiştir.

Roman toplumunda ayrımcılık başta olmak üzere ciddi sorunlar yaşanıyor olmasına rağmen gerek yaşanan ayrımcılık gerekse buna karşı başvurulacak hukuksal yollar yeterince bilinmemektedir. Bu proje, başta Roman aktivistleri olmak üzere toplumun ayrımcılık ve başvurulacak mekanizmalar konusunda kapasitesinin arttırılmasına ciddi katkı sunmuştur. Özellikle insan hakları, ayrımcılık, bu ayrımcılık ve ihlallerin tespiti ve raporlanması konusunda saha odak kişileri proje ile birlikte önemli derecede bilgi ve deneyim sahibi olmaya başlamıştır.

Proje kapsamında her bir odak noktası için 1000’er adet olmak üzere 6000 adet bilgi broşürü ve 6000 adet sticker basılarak dağıtımı yapılmıştır. Bilgi broşürlerinde proje ve sağlanan yardımla ilgili bilgiler yer alırken stickerlerde saha odak kişilerinin iletişim bilgilerine yer verilmiştir.

Öte taraftan proje belirlenen 6 bölgenin de dışında çıkmış ve Bursa ile Gaziantep’te yaşayan gruplara da hukuksal anlamda danışmanlık verilmeye başlanmıştır. Bu da proje açısından önemli bir gelişmedir. 22 Temmuz’da Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşanan ve Roman mahallesine karşı bir saldırıya dönüşen olayların ardından bu ilde yaşanan olayların takibi yapılarak hukuksal danışmanlık verilmiştir.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)