Hukuki Danışmanlık

 

Prala Ofisine gelen şikayetler doğrultusunda bir çok idari ve hukuki başvuru gerçekleştirilerek önemli sonuçlar elde edilmiştir.  Proje kapsamında 37 idari başvuru, devlet kurumları ile 10 resmi toplantı ve 17 telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Eğitim materyallerindeki ayrımcılıkla ilgili yapılan başvuruda ise önemli sonuçlar elde edilmiştir.

“YONCA KIZ” Adlı Kitabın 100 Temel Eser Listesinden Çıkartılması

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim düzeyindeki öğrencilere tavsiye edilen 100 temel eser listesinde yer alan “Yonca Kız” adlı kitapta nefret söylemi olduğu tespit edilerek konu ile ilgili idari ve adli başvuru yapılmıştır. Öncelikli olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrıntılı bir dilekçe ile başvurularak söz konusu kitabın çocukları travmatize edebilecek şiddet söylemi ve ayrımcı söylem bakımından durumuna dikkat çekilmiş ve kitabın 100 Temel Eser listesinden çıkarılması ve kamu kütüphanelerinden toplatılması için talepte bulunulmuştur. Yapılan idari başvuru olumlu sonuçlanmış ve kitap 100 temel eser listesinden çıkartılmıştır. Bakanlık yetkilileri ile yapılan görüşmelerde ilköğretim öğrencilerine tavsiye edilen 100 Temel Eser listesinde yer alan diğer kitapları da ayrımcılık ve nefret söylemi bakımından incelemek üzere bakanlık bünyesinde bir komisyon oluşturulacağını ve bu komisyonun en kısa sürede görevine başlayacağı ifade edilmiştir.

İdari başvurunun yanı sıra kitabın içeriğindeki ayrımcı ve tahkir edici ifadeler nedeniyle de Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yayınevi aleyhine suç duyurusunda bulunulmuştur. Bununla birlikte, konuyla ilgili olarak, basın yoluyla konunun basın aracılığıyla kamuoyunun gündemine taşınması sağlanmıştır.

Sağlıklı Çocukların Engelli Okullarına Kaydettirilmesine Yönelik Faaliyetler

Tespit edilen diğer önemli bir sorun ise Gaziantep’te herhangi bir engeli olmayan Abdal çocuklarının engelli okullarına kaydettirilmesi olmuştur. Dernek başkanı ve ailelerle yapılan görüşmeler neticesinde çok sayıda çocuğa bu raporların alındığı tespit edilmiştir. Yapılan görüşmelerin ardından birçok aile çocuklarını bu okullara göndermekten vazgeçmiş, ancak çeşitli nedenlerden dolayı aileler sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmak konusunda çekingen davranmaktadır. Ancak ailelerle görüşmeler devam etmektedir ve en kısa sürede konuyla ilgili savcılığa sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Herhangi bir engeli olmayan çocukların sahte engelli raporlarıyla engelli okullarına kaydettirilmesi ile ilgili Prala Ofisine İstanbul Sancaktepe ve Manisa’nın bazı ilçelerinden de benzer şikayetler gelmiştir. Konu ile ilgili yeterli bilgi elde edilememesi ve ailelerin çeşitli sebeplerle çekingen davranmaları dolayısıyla hukuki süreç başlatılamamıştır. Ancak ailelerle konu ile ilgili görüşmeler yapılarak aileler bilgilendirilmiş ve proje koordinatörü tarafından konu basın yoluyla kamuoyunun gündemine taşınmıştır.

Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Sonuçlarına İlişkin Faaliyetler

Romanlar ve Romanlar gibi yaşayan grupların yaşadığı diğer önemli sorun ise barınmadır. Mahallelere yönelik gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projeleri barınma sorununu da çok ciddi boyutlara ulaştırmış ve projelerin uygulandığı mahallelerin sakinleri ciddi mağduriyetler yaşanmıştır. Prala Ofisi tarafından kentsel dönüşüm mağduru mahallelerle ilgili de çeşitli idari başvurular gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi’ne bağlı Sarıgöl de kentsel dönüşüm projesinin uygulandığı ve yıkımların devam ettiği bir mahalle. Prala ofisi öncelikli olarak projenin iptali ve bölgenin “Riskli Alan” olarak ilanı kararının kaldırılması için yapılan itiraz ve açılan davaların takip edilmesine karar vermiştir. Bunun yanında, bölge halkının savunmasız ve mevcut sosyo-kültürel durumundan yararlanarak yukarıda bahsedilen kamulaştırma dilekçelerini onlara telkinlerle imzalattıran belediye görevlisi hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur.

Ayrıca Sarıgöl Mahallesi’ndeki Roman vatandaşların kentsel dönüşüm projesinin bitirilmesinden sonra sokakta kalma ve mağdur edilme ihtimalinin bertaraf edilmesi amacıyla, kendilerinin şimdilik toplu konutlara yerleştirilmeleri ve/veya kendilerine kira yardımında bulunulması; kira yardımında bulunulması durumunda ise Roman vatandaşların maruz kaldıkları sosyal dışlanma olgusu, Roman olmayan mahallelerde Roman vatandaşlara yer kiralamak konusundaki çekimser davranışlar v.s. göz önünde bulundurularak kiralayacakları yerlerin idarece gösterilmesi talepleriyle sekiz kamu kurumuna ayrı ayrı idari başvurularda bulunularak taleple ilgili olarak harekete geçmeleri sağlanmıştır.

Küçükbakkalköy’den kentsel dönüşüm sonucunda ayrılmak zorunda kalarak Sancaktepe’nin Nişantepe ve Paşaköy mahallelerine taşınarak orada son derece kötü koşullarda yaşamlarını devam ettiren, su ve kanalizasyon hizmetinden mahrum kalan mağdurlarla ilgili de çeşitli idari başvurularda bulunulmuştur. Belediyelere dilekçeyle başvurularak anılan Mahallelere su ve alt yapı hizmetinin sunulması, bu mahallelerde yaşayan Roman vatandaşların insanı yaşama koşullarına kavuşturulması ve otoban kenarına kurulan Nişantepe Mahallesi’ne bir üst geçit inşa edilmesi talep edilmiştir.

Yine Küçükbakkalköy’de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm sonucunda Ümraniye ilçesinin Şerifali Mahallesi’ne yerleşmiş ve yaşamlarını barakalarda son derece sağlıksız şekilde devam ettiren yaklaşık 30 ailenin de sosyal konutlara yerleştirilmeleri talebiyle de ilgili dokuz   kamu kurumuna idari başvurular gerçekleştirilmiştir.

Yapılan idari başvuruların yanı sıra ilgili kamu kurum temsilcileri ile birçok toplantı ve görüşme de gerçekleştirilmiştir.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)