Amaç ve Hedefler

 

Prala-Romanların Hukuki Yardıma Erişiminin Arttırılması Projesi, Romanların bilgi ve becerilerini, istismar vakalarını düzgün bir şekilde belgeleyebilmeleri, anlayabilmeleri ve hak ihlali mağdurları için uygun çareler arayabilmeleri amacıyla geliştirecektir.

Proje ile Romanlar ve diğer dezavantajlı grupların hukuki yardıma erişiminin, Türkiye’nin 6 bölgesindeki platformlar ve ağlar tarafından desteklenen çalışmalarla sağlanması amaçlanmaktadır.

Prala ile ayrıca insan hakları savunucuları ve yasal yardım sağlayıcılarının da Türkiye’deki Romanlar ve diğer kırılgan gruplar için çalışma kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

Romanlar ve diğer dezavantajlı grupların yanı sıra hak temelli yaklaşımlar üzerinde çalışan STK’lar, yasal hizmetler sağlayan enstitü ve organizasyonlar da projenin hedef grupları arasında yer almaktadır.

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)